Loading...
tr usd
USD
0.09%
Amerikan Doları
32,54 TRY
tr euro
EURO
0.33%
Euro
35,00 TRY
tr eur-usd
EURO/USD
0.04%
Euro Amerikan Doları
1,07 TRY
bist-100
BIST
0.76%
Bist 100
10.471,32 TRY
usd gau
Petrol
0.49%
Brent Petrol
85,75 USD
gau
GR. ALTIN
-0.07%
Gram Altın
2.433,67 TRY
tr btc
BTC
-1.32%
Bitcoin
2.158.890,44 TRY

6 Şirketin Genel Kurulları Bugün

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bugün (06.06.2023), “Atlas Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL), İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC), Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR), Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayii A.Ş. (SONME), Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi (SNPAM) ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)” şirketlerinin genel kurul toplantıları var. Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor. Listedeki 1 şirketin kar payı dağıtımı planladığı anlaşılıyor. Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler 1) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Haziran 2023 Salı günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak. * Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 586.099.283 TL (Beşyüzseksenaltımilyondoksandokuzbinikiyüzseksenüç) Türk Lirasıdır. Kar payı dağıtım teklifi: * Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir. * Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 2022 yılı hesap dönemlerine ait finansal tablolarına göre 75.175.761 TL “Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, bu karın geçmiş yıllar zararlarına mashup edilmesine ilişkin teklif Olağan Genel Kurul’un onayına sunacak. 2) İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2023 Salı günü saat:10.30’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde bulunan fabrikasında yapılacak. * Şirketin 1.500.000.000 Türk Lirası olan sermayesi, toplam 150.000.000.000 adet nama yazılı hisse ile temsil edilmektedir. Her bir gruba ait hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Bu hisseler; 800 adet A ve 149.999.999.200 adet B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. İmtiyazlı olarak 800 adet A grubu hisse bulunmaktadır. Yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olan pay sahipleri Yönetim Kurulu üye adaylarını belirleyebilirler. * Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu’nun 04.05.2023 tarih ve 11 nolu toplantısında, “Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 1.199.156.296 TL net dönem karı oluşmuş, Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre ise 188.878.108 TL net dönem zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak yasal kayıtlarda net dağıtılabilir dönem kârı bulunmadığı için herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir” denildiğinden kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif ortakların onayına sunulacak. 3) Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2023 günü saat 14:00’te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli’nde yapılacak. * Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir. Şirketin Yönetim Kurulunun 10.05.2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, “Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II14.1) hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 15.731.978.- TL kar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 36.269.936,59 TL zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerine bilgi verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir. 4) Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayii A.Ş. (SONME) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2023 tarihinde Salı günü saat 13:30’da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacak. * Şirket Sermayesi (TL): 74.000.000 TL Şirketin 74.000.000 TL olan sermayesi tamamı Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. * Kar payı dağıtım teklifi: “Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ ye uygun olarak hazırlanan ve Crowe Olgu Bağımsız Denetim Ve Ymm A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 13.092.620 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 13.991.934,85 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 13.292.338,11 TL’lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, bu hususun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” denildiğinden, * Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir. 5) Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi (SNPAM) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2023 tarihinde Salı günü saat 11:00’de, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacak. * Şirket Sermayesi (TL): 130.000.000 TL Şirketin 130.000.000 TL olan sermayesi tamamı Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. * Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir. Yönetim Kurulu’nun 11.05.2023 Tarihli ve 07 Sayılı Kararı doğrultusunda; “Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ ye uygun olarak hazırlanan ve CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 105.802.008 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 47.525.606,66TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 45.149.326,33TL’lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, bu hususun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir. 6) Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2023 günü saat 14:00’da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak. * Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca Genel Kurul Toplantılarında her 1 (bir) pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. * Kar payı dağıtımı yapılmasını teklif edilecek. Şirketin Yönetim Kurulunun 04 Mayıs 2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; “Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; – Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2022 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net kardan, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin brüt %50,56549’u, net %45,50894’ü oranında olmak üzere, toplam 300.000.000 TL (“brüt”), 270.000.000 TL (“net”) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması ve kar payının en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar dağıtılmasının, – SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.020.025.706,92 TL’sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına ve Yasal Muhasebe Kayıtları’na göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, dağıtıma tabi tutulmayan 322.716.737,26 TL’sinin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasının ve Kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Şirket CEO’su Uğur Demirel ve CFO’su Ziya Kayacan’a yetki verilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” denilmektedir. Halkaarz

6 Şirketin Genel Kurulları Bugün

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Giriş Yap

Medyazar ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!